Вие сте тука:Home > Услуги

Услуги

services

Нашиот тим е подготвен да одговори на денешните предизвици и подоготвени сме да Ви понудиме врвни услуги кои ќе ги задоволат потребите на нашите клиенти. БАР Е.Ц.Е. обезбедува квалитетни услуги за нашите клиенти во областа на генеричката експертиза од истакнати консултанти во определени области во повеќе индустриски сегменти. 

 


Нашите услуги

  • Управување со проекти вклучувајќи ги сите фази од имплементирачкиот циклус, во согласност со процедурите на различните клиенти;
  • Подготовка на студии, секторски аналитички документи;
  • Проектна документација за инфраструктура и градби. Согласно националното законодавство, одговорните проектанти поседуваат лични овластувања. Соодветно на тоа, нашата компанија е лиценцирана со највисоката лиценца А;
  • Надзор над градби. Нашата компанија е лиценцирана со највисока лиценца А;
  • Организирање на курсеви, семинари, работилници

Пазарни сегменти во кои работиме

  • Градби: јавни објекти, станбени објекти, образвни установи, медицински установи, сообраќајни објекти, затвори, гранични премини;
  • Инфраструктура: транспорт, системи за пречистување и дистрибуција на вода за пиење, колекторски системи и пречистување на отпадни води;
  • Животна средина: општа заштита на природата, пречистување на отпадни води, управување со цврст отпад;
  • Енергија: управување со енергетски системи, енергетска ефикасност на објекти, индустриски енергетски системи, системи за произведување на енергија, мерење и прилагодување на системи;
  • Образование: имплементација на активности во неформалната едукација;

Повеќе за нашето проектно портфолио, тука.