Вие сте тука:Home > Новости > Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

PADБАР Е.Ц.Е. успешно го имплементираше проектот за подготовка на Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието во рамките на Проектот за рехабилитација на национални и регионални патиштa и Проектот за надградба и развој на патишта, проект финансиран од Светска банка и спроведен преку Јавното претпријатие за Државни патишта.

 

 

Услуги направени од БАР Е.Ц.Е. во овој проект беа:

 • Екс-анте и екс-пост анализа вклучувајќи: очекување на корисниците, предлагање и развој на механизам и инструменти за повратни информации од корисниците;
 • Работни истражување. Прашалници и интервјуа со фокус групи;
 • Инструменти за анализа и следење на резултатите и известување

Целта на овој проект е да се проценат резултатите екс-анте и екс-пост очекувањата од различни аспекти, на корисниците на предложените регионални патишта

 • Рехабилитација на магистрален пат А3, делница Битола-Макази;
 • Рехабилитација на магистралниот пат А3, делница Ресен - Буково;
 • Рехабилитација на регионалниот пат 1105 ГП, делница Нов Дојран-Николиќ;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р1402, делница Мокрино-Смоларе;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р2343, делница Делчево-Голак;
 • Рехабилитација на државниот пат А3, делница Кочани-Делчево;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р 2335 и Р2336, делница Лажани-Ропотово-Црнилиште;
 • Рехабилитација на државниот пат Р 2335, делница Кривогаштани-Обршани-Вогани;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р1202, делница Ново Село-Бунец;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р1202, делница Бунец-Маврови Анови;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р1202, делница Дебар-Бошков Мост;
 • Рехабилитација на регионалниот пат R2233, делница Брвеница-Чегране;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Р2249, делница Мелнички Мост-Центар Жупа и
 • Изградба на експресен пат А2, делница Ранковце - Крива Паланка

Анализирани патишта со Анекс на Договор:

 • Рехабилитација на регионалниот пат Младо Нагоричане - Пелинце;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Куманово - Свети Николе;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Тетово-Попова Шапка;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Јурумлери-Драчево;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Битола-Демир Хисар;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Драчево-Оресани-Таор;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Делчево-Звегор;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Делчево-Пехчево;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Берово-Виница;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Струмица-Ново Село;
 • Рехабилитација на регионалниот пат Кавадарци-Росоман и
 • Рехабилитација на регионалниот пат Фурка-Богданци-Гевгелија