Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Надзор над работите на центрите за социјална работа и агенцијата за вработување

BCPБАР E.Ц.E. ги започна активностите за Надзор над работите за "Модернизација и адаптација на центрите за социјална работа" и "Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки и услуги на пазарот на трудот"во соработка со ARS Progetti S.P.A. како водечки партнер.

Прочитајте повеќе...

Надзор над работите во северно Косово

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за надзор на работите во северно Косово. Активностите се планирани да започнат во април и ќе се спроведуваат во наредните 2 години.

Прочитајте повеќе...

Студии за третман на отпадните води на град Скопје

Skp_wwtEgis со поддршка на македонскиот консултант БАР Е.Ц.Е. го отпочна проектот за финансирање, изградба и работа на станица за пречистување на отпадни води во Скопје, престолнината на Република Македонија. Овој проект го следи неодамнешното потпишување на согласноста за финансирање како дел од повикот за проект издаден од Француското министерство за финансии и DGT (Францускиот трезор). 

Прочитајте повеќе...

Социо-економска проценка

001БАР Е.Ц.Е. потпиша Договор со Јавното претпријатие за државни патишта за изработка на Социо-економскa проценка за влијанието на локалните патишта рехабилитирани во рамките на Проектот за поддршка на регионални и локални патишта.

Прочитај повеќе...

Имплементација на работите во училиштето Рајко Жинзифов

001Проектот за реновирање и проширување на училиштето Рајко Жинзифов во Драчево во општина Кисела Вода постигнува видливи резултати.

Прочитај повеќе...

Проект Блаце

BCPБАР Е.Ц.Е. имплементира проект за Техничка подршка за подготовка на тендерско досие за договор за изградба и надзор над изградбата на погранични станици за ветеринарна и фитосанитарна контрола на Граничниот премин Блаце со Grontmij A/S како водечки партнер.

Прочитајте повеќе...