Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Техничка помош за граничниот премин Табановце

BCPБАР E.Ц.E. обезбедува услуги за Техничка помош за подготовка на проектна документација, финансирани преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во рамките на Компонента I - Помош при транзиција и институционална надградба (ТАИБ) за работите на граничниот премин Табановце и.

Прочитајте повеќе...

Основен проект за инсталации во новата зграда на Народна банка на Република Македонија

BCPБАР Е.Ц.Е. зработи техничка документација на ниво на основен проект за машински и електрични инсталации во новата зграда на Народната банка на Република Македонија која што ќе се гради во центарот на престолнината, Скопје.

Прочитајте повеќе...

Надзор над работите на центрите за социјална работа и агенцијата за вработување

BCPБАР E.Ц.E. ги започна активностите за Надзор над работите за "Модернизација и адаптација на центрите за социјална работа" и "Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки и услуги на пазарот на трудот"во соработка со ARS Progetti S.P.A. како водечки партнер.

Прочитајте повеќе...

Надзор над работите во северно Косово

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за надзор на работите во северно Косово. Активностите се планирани да започнат во април и ќе се спроведуваат во наредните 2 години.

Прочитајте повеќе...

Студии за третман на отпадните води на град Скопје

Skp_wwtEgis со поддршка на македонскиот консултант БАР Е.Ц.Е. го отпочна проектот за финансирање, изградба и работа на станица за пречистување на отпадни води во Скопје, престолнината на Република Македонија. Овој проект го следи неодамнешното потпишување на согласноста за финансирање како дел од повикот за проект издаден од Француското министерство за финансии и DGT (Францускиот трезор). 

Прочитајте повеќе...

Социо-економска проценка

001БАР Е.Ц.Е. потпиша Договор со Јавното претпријатие за државни патишта за изработка на Социо-економскa проценка за влијанието на локалните патишта рехабилитирани во рамките на Проектот за поддршка на регионални и локални патишта.

Прочитај повеќе...