Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Проект за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово

BPSBAR E.C.E. како член на АЛАнет Глобал Конзорциумот го имплементира проектот за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово. Главна цел на проектот е да се подобри енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија кои ќе ги намалат штетните ефекти врз животната средина. Прокетот се очекува да трае 5 месеци до Август, 2011.

Прочитај повеќе...

Социјална анализа и анализа на животната средина за локалните патишта во Македонија

BPSБАР Е.Ц.Е. потпиша договор со ЕБОР за проектот за регионални и локални патишта - Социјална анализа и анализа на животната средина за локалните патишта во Македонија. Приближното времетраење на проектот е 3 месеци до јуни, 2011 година. Клучните цели на овој проект се:

Прочитај повеќе...

DoD/ODC - реконструкција на училишта

BPSDoD/ODC во соработка со USAID/PEP реновираше неколку основни учулишта во општините во Македонија. БАР Е.Ц.Е. го имплементираше овој проект во 3 училишта и договорот е потпишан за:

Проект за реконструкција на полициски станици

BPSПроектот за надзор над работите за реконструкција на полициски станици за обезбедување на државната граница е започнат со Конзорциумот АЛАнет Глобал како рамковен договорач со Делегацијата на ЕУ во Скопје. БАР Е.Ц.Е. ја обезбедува потребната експертиза за овој проект со предвидено времетраење од 20 месеци. Главната цел на овој проект е да се обезбеди добра инфраструктура за потребите на полициските станици, посебно за потребите на Граничната полиција, водејќи сметка прописите на ЕУ и најдобрите практики.

Прочитај повеќе...

Проект Заедно за европска Македонија, програма 2010

tablaПочнувајќи од 13 декември Билатерална соработка за Проектот на владите на Кралството Норвешка и на Република Македонија, програма 2010 започна. Реконструкцијата на училиштата е започнато во неколку општини и имплементацијата на меката компонента е исто така започната. За повеќе информации посетете ја веб страната: www.schools.org.mk. БАР Е.Ц.Е. како имплементирачки партнер ги презема сите потребни активности за успешна имплементација на проектот и обезбедување на најдобри можни резултати со расположливите средства.

Прочитај повеќе...

Свечено отворање во Прилеп

Ceromonija PrilepНа почетокот на учебната година се одржа свечена церемонија во ОУ "Гоце Делчев" во Прилеп со што се одбележа комплетирањето на кинескиот донациски проект за реновирање на училиштето и отворањето на новата учебна година, финансирано од страна на Владата на Народна Република Кина, координирано од IPPR и имплементирано од БАР Е.Ц.Е.

Прочитај повеќе...