Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Основен проект за пречистителна станица за атмосферски и површински отпадни води во Цементарница Усје АД Скопје

Титан_ПСОВ Во декември 2011 година Клиентот Цементарница Усје, на БАР Е.Ц.Е. му ја додели изработката на Основен проект за пречистителна станица за атмосферски и површински отпадни води. Овој проект претставува следна фаза на претходно сработените Физибилити студија и ОВЖС за истата пречистителна станица.

Прочитај повеќе...

 

Физибилити студија и Елаборат за ОВЖС за пречистителна станица за површински и атмосферски отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ

TitanБАР Е.Ц.Е. изработи Физибилити студија и Елаборат за ОВЖС за пречистителна станица за површински и атмосферски отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ, Скопје.

Прочитај повеќе...

 

Tetovo Open 2011

Te_open_11БАР Е.Ц.Е. е спонзор на аматерскиот тениски турнир "Tetovo Open 2011" од 2006 година. Годинешниот турнир се одржа од 22 до 25 септември, 2011.

Прочитај повеќе...

Проект за изградба на ПСОВ во Гевгелија

BPS Проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води во Гевгелија започна. БАР Е.Ц.Е. е партнер во конзорциумот предводен од Холингер, Швајцарија.

Прочитај повеќе...

 

Свечено отворање во Средно Коњари и Катланово, општина Петровец

BPS На 7 април 2011 година, се одржа свечена церемонија во ОУ “Братство Единство” во Средно Коњари и на 21 април 2011 година, во ОУ “Кочо Рацин” во Катланово со што се одбележа комплетирањето на проектот од Заедно за Европска Македонија програма 2010, финансирано од страна на Кралството на Норвешка, координирано од Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија и имплементирано од БАР Е.Ц.Е.

Прочитај повеќе...

Имплементација на пречистелна станица за отпадни води во Куманово

BPSБАР Е.Ц.Е. потпиша договор за консултантски услуги со ЕБОР како Администратор на грант средства обезбедени од Владата на Швајцарија во рамките на Швајцарскиот MEAP Грант Фонд за помош во имплементацијата за пречистителна станица за отпадни води во Куманово. БАР Е.Ц.Е. ќе ги обезбеди консултантските услуги за успешна имплементација на проектот со приближно траење од 6 месеци, или до крајот на Септмври, 2011.

Прочитај повеќе...